Privacyverklaring

Uw privacy is voor Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) van groot belang. De persoonsgegevens waarmee het LKHA in aanraking komt nemen wij zeer serieus. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Het LKHA is ondergebracht bij Veilig Thuis Haaglanden daarom kunt u via deze link naar de privacyverklaring van Veilig Thuis Haaglanden. In deze privacyverklaring vindt u uitleg over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dus ook van toepassing op het gebruik van onze website www.huwelijksdwangenachterlating.nl.