09/12/2015

Wat is huwelijkse gevangenschap?

Huwelijksdwang

Bij huwelijkse gevangenschap wil iemand scheiden, maar de echtgenoot of religieuze autoriteiten verlenen geen medewerking aan ontbinding van dat huwelijk. 

Het gebeurt ook vaak dat een in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland is erkend, maar als datzelfde huwelijk in Nederland wordt ontbonden, blijft het vaak van kracht in het land waar het werd gesloten.  

In juridische termen heet dit een hinkende rechtssituatie: het burgerlijk huwelijk in Nederland is ontbonden, maar het religieuze of informele huwelijk nog niet, of het huwelijk in Nederland is ontbonden maar het thuisland erkent dit niet. In het ene land ben je wettig ongehuwd en in het andere land ben je nog steeds getrouwd.