Online workshop achterlating voor sociale professionals

11/10/2021

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en het Kennisplatform Integratie & Samenleving organiseren een online workshop over achterlating van minderjarigen in het buitenland.

Programma
Elk jaar worden minderjarigen met een migratieachtergrond die in Nederland wonen door hun ouders achtergelaten in het buitenland. Soms bij familie, alleen of op een strenge kostschool. Tijdens de workshop praten we je bij over wat achterlating is, wat signalen zijn en de rol van opvoedingsproblematiek. Ook bespreken we hoe je ouders kunt ondersteunen bij de opvoeding en in kan spelen op diversiteit. 

10:00 Welkom
10:05 Achterlating: een laatste redmiddel, Diny Flierman (LKHA); Wat is achterlating nu precies, hoe kun je het signaleren en waarom laten ouders hun kinderen in het buitenland achter?
10:20 Achterlating, informatievideo Kennisplatform Integratie & Samenleving; Deze video kun je gebruiken om met jongeren in gesprek te gaan
10:25 Toolkit tijdig signaleren en voorkomen van achterlating, Eliane Smits van Waesberghe (KIS); Met deze toolkit kun je achterlating bespreekbaar maken met jongeren in een door jezelf gekozen context of bijeenkomst. Doel is kennis te delen om achterlating tijdig te signaleren en mogelijk te voorkomen.
Q&A
Pauze
10:50 Opvoeding van jongeren in een gezin met migratieachtergrond, Marjolein Distelbrink (KIS); Met welke vragen zitten ouders en hoe kun je als professional goed aansluiten?
11:10 Filmfragment 'Vadersessies' , Abdellah Mehraz (Trias Pedagogica)
11:15 Q&A expertpanel met Abdellah Mehraz, Diny Flierman en Marjolein Distelbrink
11:30 Afsluiting

Voor wie?
Sociale professionals

Datum en tijd
Maandag 11 oktober, 10:00 - 11:30

Aanmelden
Meld je aan voor de workshop via mout@verwey-jonker.nl 
Deelname is gratis.